کالرکپی - ماندی

معرفی برند کالر کپی

«کالر کپی» (Color copy) نخستین برند تخصصی چاپ لیزری رنگی است. این کمپانی در جهت برآورده کردن نیازهای رو به افزایش چاپ رنگی در اتریش احداث شده و تنوانسته است که در سراسر جهان خود را به‌عنوان برندی معتبر معرفی کند. کالر کپی امروز کاغذ لیزری رنگی پیشرو در جهان محسوب می‌گردد.

 

کاغذ تحریر کالر کپی (Color Copy) :

در میان کاغذهای تحریر می توان از کاغذ کالر کپی (Color Copy) نام برد که همواره در صنعت چاپ مورد بهره برداری قرار میگیرد و از این مدل کاغذ به عنوان کاغذ چاپی و کاغذ کپی استفاده می شود. از متقاضیان مهم این محصول می توان از بیمارستان ها  آزمایشگاه ها رادیولوژی ادارات دولتی و خصوصی، بانکها، سازمانها، موسسات آموزشی، مجموعه های فرهنگی، آموزش و پرورش و کلیه محیط های اداری و غیر اداری کاری نام برد و حتی برای مصارف شخصی و استفاده در محیط های اختصاصی به مانند منزل و دستگاههای چاپگر خانگی استفاده می شود. کاغذ کالر کپی (Color Copy) در سایز A4  عرضه می گردد.

چاپ دیجیتال و جوهر افشان

 کالر کپی ماندی کاغذی با کیفیت و مقاوم است که جهت استفاده در پرینتر های رنگی لیزری و دستگاههای کپی رنگی طراحی گردیده. این محصول غالبا در پرینتر های لیزری مورد استفاده قرار می گیرد. اما می توان در پرینتر هایی که با تکنولوژی جوهر افشان هستند نیز استفاده گردند، اگر شما قصد چاپ کردن عکس  حکم قهرمانی، گواهینامه های تخصصی، گواهینامه های پایان دوره و … را دارید این نوع کاغذ با این کیفیت چاپ بسیار بالا بهترین گزینه و مناسب ترین گزینه برای شما می باشد.

مرتب سازی بر اساس:
کالرکپی عروسکی ۱۰۰گرم A3 ColorCopy mondi فروشنده کیمیا نگار سبز صدر

ریال 3,800,000

کالرکپی عروسکی ۱۰۰گرم A3 ColorCopy mondi .

معرفی برند کالر کپی «کالر کپی» (Color copy) نخستین برند تخصصی چاپ لیزری رنگی است. این کمپانی در جهت برآورده کردن نیازهای رو به افزایش چاپ رنگی در اتریش احداث شده و تنوانسته است که در سراسر جهان خود را به‌عنوان برندی معتبر معرفی کند. کالر کپی امروز کاغذ لیزری رنگی پیشرو در جهان محسوب […]

بیشتر بدانید
کالرکپی عروسکی ۱۰۰گرم A4 ColorCopy mondi فروشنده کیمیا نگار سبز صدر

ریال 1,900,000

کالرکپی عروسکی ۱۰۰گرم A4 ColorCopy mondi .

معرفی برند کالر کپی «کالر کپی» (Color copy) نخستین برند تخصصی چاپ لیزری رنگی است. این کمپانی در جهت برآورده کردن نیازهای رو به افزایش چاپ رنگی در اتریش احداث شده و تنوانسته است که در سراسر جهان خود را به‌عنوان برندی معتبر معرفی کند. کالر کپی امروز کاغذ لیزری رنگی پیشرو در جهان محسوب […]

بیشتر بدانید
کالرکپی عروسکی ۱۲۰ گرم A3 ColorCopy mondi فروشنده کیمیا نگار سبز صدر

ریال 3,000,000

کالرکپی عروسکی ۱۲۰ گرم A3 ColorCopy mondi .

معرفی برند کالر کپی «کالر کپی» (Color copy) نخستین برند تخصصی چاپ لیزری رنگی است. این کمپانی در جهت برآورده کردن نیازهای رو به افزایش چاپ رنگی در اتریش احداث شده و تنوانسته است که در سراسر جهان خود را به‌عنوان برندی معتبر معرفی کند. کالر کپی امروز کاغذ لیزری رنگی پیشرو در جهان محسوب […]

بیشتر بدانید
کالرکپی عروسکی ۱۲۰ گرم A4 ColorCopy mondi فروشنده کیمیا نگار سبز صدر

ریال 1,500,000

کالرکپی عروسکی ۱۲۰ گرم A4 ColorCopy mondi .

معرفی برند کالر کپی «کالر کپی» (Color copy) نخستین برند تخصصی چاپ لیزری رنگی است. این کمپانی در جهت برآورده کردن نیازهای رو به افزایش چاپ رنگی در اتریش احداث شده و تنوانسته است که در سراسر جهان خود را به‌عنوان برندی معتبر معرفی کند. کالر کپی امروز کاغذ لیزری رنگی پیشرو در جهان محسوب […]

بیشتر بدانید
کالرکپی عروسکی ۱۶۰گرم A3 ColorCopy mondi فروشنده کیمیا نگار سبز صدر

ریال 3,460,000

کالرکپی عروسکی ۱۶۰گرم A3 ColorCopy mondi .

معرفی برند کالر کپی «کالر کپی» (Color copy) نخستین برند تخصصی چاپ لیزری رنگی است. این کمپانی در جهت برآورده کردن نیازهای رو به افزایش چاپ رنگی در اتریش احداث شده و تنوانسته است که در سراسر جهان خود را به‌عنوان برندی معتبر معرفی کند. کالر کپی امروز کاغذ لیزری رنگی پیشرو در جهان محسوب […]

بیشتر بدانید
کالرکپی عروسکی ۱۶۰گرم A4 ColorCopy mondi فروشنده کیمیا نگار سبز صدر

ریال 1,350,000

کالرکپی عروسکی ۱۶۰گرم A4 ColorCopy mondi .

معرفی برند کالر کپی «کالر کپی» (Color copy) نخستین برند تخصصی چاپ لیزری رنگی است. این کمپانی در جهت برآورده کردن نیازهای رو به افزایش چاپ رنگی در اتریش احداث شده و تنوانسته است که در سراسر جهان خود را به‌عنوان برندی معتبر معرفی کند. کالر کپی امروز کاغذ لیزری رنگی پیشرو در جهان محسوب […]

بیشتر بدانید
کالرکپی عروسکی ۲۰۰گرم A3 ColorCopy mondi فروشنده کیمیا نگار سبز صدر

ریال 4,000,000

کالرکپی عروسکی ۲۰۰گرم A3 ColorCopy mondi .

معرفی برند کالر کپی «کالر کپی» (Color copy) نخستین برند تخصصی چاپ لیزری رنگی است. این کمپانی در جهت برآورده کردن نیازهای رو به افزایش چاپ رنگی در اتریش احداث شده و تنوانسته است که در سراسر جهان خود را به‌عنوان برندی معتبر معرفی کند. کالر کپی امروز کاغذ لیزری رنگی پیشرو در جهان محسوب […]

بیشتر بدانید
کالرکپی عروسکی ۲۰۰گرم A4 ColorCopy mondi فروشنده کیمیا نگار سبز صدر

ریال 2,000,000

کالرکپی عروسکی ۲۰۰گرم A4 ColorCopy mondi .

معرفی برند کالر کپی «کالر کپی» (Color copy) نخستین برند تخصصی چاپ لیزری رنگی است. این کمپانی در جهت برآورده کردن نیازهای رو به افزایش چاپ رنگی در اتریش احداث شده و تنوانسته است که در سراسر جهان خود را به‌عنوان برندی معتبر معرفی کند. کالر کپی امروز کاغذ لیزری رنگی پیشرو در جهان محسوب […]

بیشتر بدانید
کالرکپی عروسکی ۲۲۰گرم A3 ColorCopy mondi فروشنده کیمیا نگار سبز صدر

ریال 4,400,000

کالرکپی عروسکی ۲۲۰گرم A3 ColorCopy mondi .

معرفی برند کالر کپی «کالر کپی» (Color copy) نخستین برند تخصصی چاپ لیزری رنگی است. این کمپانی در جهت برآورده کردن نیازهای رو به افزایش چاپ رنگی در اتریش احداث شده و تنوانسته است که در سراسر جهان خود را به‌عنوان برندی معتبر معرفی کند. کالر کپی امروز کاغذ لیزری رنگی پیشرو در جهان محسوب […]

بیشتر بدانید
کالرکپی عروسکی ۲۲۰گرم A4 ColorCopy mondi فروشنده کیمیا نگار سبز صدر

ریال 2,200,000

کالرکپی عروسکی ۲۲۰گرم A4 ColorCopy mondi .

معرفی برند کالر کپی «کالر کپی» (Color copy) نخستین برند تخصصی چاپ لیزری رنگی است. این کمپانی در جهت برآورده کردن نیازهای رو به افزایش چاپ رنگی در اتریش احداث شده و تنوانسته است که در سراسر جهان خود را به‌عنوان برندی معتبر معرفی کند. کالر کپی امروز کاغذ لیزری رنگی پیشرو در جهان محسوب […]

بیشتر بدانید
کالرکپی عروسکی ۲۵۰ گرم A3 ColorCopy mondi فروشنده کیمیا نگار سبز صدر

ریال 3,100,000

کالرکپی عروسکی ۲۵۰ گرم A3 ColorCopy mondi .

معرفی برند کالر کپی «کالر کپی» (Color copy) نخستین برند تخصصی چاپ لیزری رنگی است. این کمپانی در جهت برآورده کردن نیازهای رو به افزایش چاپ رنگی در اتریش احداث شده و تنوانسته است که در سراسر جهان خود را به‌عنوان برندی معتبر معرفی کند. کالر کپی امروز کاغذ لیزری رنگی پیشرو در جهان محسوب […]

بیشتر بدانید
کالرکپی عروسکی ۲۵۰ گرم A4 ColorCopy mondi فروشنده کیمیا نگار سبز صدر

ریال 1,550,000

کالرکپی عروسکی ۲۵۰ گرم A4 ColorCopy mondi .

معرفی برند کالر کپی «کالر کپی» (Color copy) نخستین برند تخصصی چاپ لیزری رنگی است. این کمپانی در جهت برآورده کردن نیازهای رو به افزایش چاپ رنگی در اتریش احداث شده و تنوانسته است که در سراسر جهان خود را به‌عنوان برندی معتبر معرفی کند. کالر کپی امروز کاغذ لیزری رنگی پیشرو در جهان محسوب […]

بیشتر بدانید

نمایش 1–12 of 20 نتایج